Geološko-mineraloška zbirka
4. listopada, 2020

VRSTA ZBIRKE prirodoslovna
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 112
VRSTA GRAĐE uzorci minerala; uzorci kamena; mineral; kamen; geološki uzorci; uzorci stijena; uzorci fosilnih ostataka; pješčenjaci; vapnenci; granit; škriljevci; željezna ruda; lignit; uzorci nafte; uzorci gline
TERITORIJ Slavonija

Geološko – mineraloška zbirka formirana je početkom 80-ih godina 20.st., a sadrži geološke uzorke tj, uzorke stijena i fosilnih ostataka. U zbirci se nalaze pješčenjaci, vapnenci, granit, škriljevci, željezna ruda i lignit, zatim uzorci nafte i gline. Najstariji uzorci su iz prekambrija (više vrsta škriljevaca, gnajsa i granita), a najmlađi uzorci su iz kenozoika i to kvartara i pleistocena (siliti, glina, les).

Obzirom da je prikupljena na prostoru Slavonije, zbirka prelazi okvirelokalnog značaja i interesantna je za cijelo područje Slavonije kao sveobuhvatna geološka zbirka slavonskog prostora.

Geološko – mineraloška zbirka Muzeja Valpovštine broji 119 kataloških jedinica. Zbirka je dar INA-e.
Sveobuhvatna je geološka zbirka slavonskog prostora.

Skip to content