Arheološka zbirka
4. listopada, 2020

VRSTA ZBIRKE arheološka, numizmatička
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 97
VRSTA GRAĐE arheološki nalazi
TERITORIJ Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE prapovijest; antika; srednji vijek
MATERIJAL keramika; metal; kamen; pisana građa

Zbirka sadrži kamene i brončane sjekire i alatke, utege, lule, pećnjake, antičke novce i posuđe, kosti ledenodobnih sisavaca, fragmente prapovijesne keramike. Izdvaja se mramorna rimska statua fine izrade datirana u 2.st. i rimska urna, pronađena u sekundarnoj upotrebi.

Skip to content