O nama

Ustanova za kulturne djelatnosti Ante Evetović Miroljub osnovana je 1996. godine, Odlukom Gradskog vijeća Grada Valpova, 1996. Godine osnovana je Ustanova za kulturne djelatnosti Ante Evetović Miroljub.

U sastavu Ustanove su dvije organizacijske jedinice:

  • Muzej Valpovštine
  • Centar za kulturu

*  Smotra amaterskog kulturnog stvaralaštva Ljeto Valpovačko

Ustanovom upravlja Upravno vijeće od tri člana, od kojih dva imenuje osnivač, a jednog člana biraju stručni djelatnici Ustanove.

Na čelu Ustanove je ravnatelj kojeg imenuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća, nakon provedenog natječaja na rok od 4 godine. Na čelu Organizacijskih jedinica su voditelji, koji ne mogu samostalno odlučivati o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine i drugih prava u ime Ustanove.

Skip to content