Muzejske zbirke

voditelj: Mirjana Paušak
VRSTA ZBIRKE arheološka, numizmatička
VODITELJ Mirjana Paušak
BROJ PREDMETA 97
VRSTA GRAĐE arheološki nalazi
TERITORIJ Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE prapovijest; antika; srednji vijek
MATERIJAL keramika; metal; kamen; pisana građa

Zbirka sadrži kamene i brončane sjekire i alatke, utege, lule, pećnjake, antičke novce i posuđe, kosti ledenodobnih sisavaca, fragmente prapovijesne keramike. Izdvaja se mramorna rimska statua fine izrade datirana u 2.st. i rimska urna, pronađena u sekundarnoj upotrebi.

VRSTA ZBIRKE etnografska
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 1187
VRSTA GRAĐE odjeća; uporabni predmeti
TERITORIJ Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE 19. st.; 20. st.
MATERIJAL drvo; tekstil; keramika

Etnografska zbirka sadrži razne uporabne predmete iz seoskih domaćinstava, zatim narodne nošnje i razne alatke. Sve je vezano uz valpovački kraj.

VRSTA ZBIRKE prirodoslovna
VODITELJ Mirjana Paušak
BROJ PREDMETA 112
VRSTA GRAĐE uzorci minerala; uzorci kamena; mineral; kamen; geološki uzorci; uzorci stijena; uzorci fosilnih ostataka; pješčenjaci; vapnenci; granit; škriljevci; željezna ruda; lignit; uzorci nafte; uzorci gline
TERITORIJ Slavonija

Geološko – mineraloška zbirka formirana je početkom 80-ih godina 20.st., a sadrži geološke uzorke tj, uzorke stijena i fosilnih ostataka. U zbirci se nalaze pješčenjaci, vapnenci, granit, škriljevci, željezna ruda i lignit, zatim uzorci nafte i gline. Najstariji uzorci su iz prekambrija (više vrsta škriljevaca, gnajsa i granita), a najmlađi uzorci su iz kenozoika i to kvartara i pleistocena (siliti, glina, les).
Obzirom da je prikupljena na prostoru Slavonije, zbirka prelazi okvirelokalnog značaja i interesantna je za cijelo područje Slavonije kao sveobuhvatna geološka zbirka slavonskog prostora.

Geološko – mineraloška zbirka Muzeja Valpovštine broji 119 kataloških jedinica. Zbirka je dar INA-e.
Sveobuhvatna je geološka zbirka slavonskog prostora.

VRSTA ZBIRKE povijesna, umjetnička, memorijalna, biografska
VODITELJ Mirjana Paušak
BROJ PREDMETA 1093
VRSTA GRAĐE namještaj; fotografije; slike; knjige
TERITORIJ dvorac u Valpovu; Valpovo
VREMENSKO RAZDOBLJE 18. st. – 20. st.
MATERIJAL drvo; papir; tekstil

Kulturno-povijesna zbirka sastoji se od 1093 predmeta, namještaja, porculana, srebrnine, uporabnih predmeta, umjetnina, nekoliko fotografija. Više od devedeset posto su predmeti iz ostavštine Prandau-Normann.

VRSTA ZBIRKE skulptura, slikarstvo, umjetnička
VODITELJ Mirjana Paušak
BROJ PREDMETA 26
VRSTA GRAĐE umjetničke slike; crteži; skulpture
TERITORIJ Hrvatska
VREMENSKO RAZDOBLJE 20. st.
MATERIJAL ulje; platno; tuš; papir, gips; glina

VRSTA ZBIRKE povijesna, memorijalna, biografska
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 1653
VRSTA GRAĐE dokumenti; knjige; oružje
TERITORIJ Valpovština; dvorac u Valpovu
VREMENSKO RAZDOBLJE 18. st. – 20. st.
MATERIJAL metal; drvo; papir; tkanina

Povijesna zbirka sastoji se od važnijih povijesnih dokumenata iz Valpovštine, oružja, zemljopisnih karata, a obuhvaća i predmete iz nekad memorijalne zbirke Đure Salaja.

VRSTA ZBIRKE povijesna, tehnička, memorijalna
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 210
VRSTA GRAĐE vatrogasne alatke; odjeća; slike; fotografije; dokumenti
TERITORIJ Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE 19. st.; 20. st.
MATERIJAL metal; drvo; tekstil; papir

Zbirka sadrži dokumente i fotografije Vatrogasnog društva Valpovo od njegovog osnivanja 1887.godine do novijih dana. Sadrži i razne pozivnice za zabave,programe vatrogasnih priredbi,vatrogasne pjesme i igrokaze te urešene kacige,vatrogasne zastave i nešto starog vatrogasnog pribora. Posebno su značajni predmeti koji povezuju Vatrogasno društvo s obitelji grofa Normanna koji je bio pokrovitelj društva, a grofica kuma zastave. Zanimljiv je i kip sv.Florijana.Izradila ga je dvorska firma E.Hauser iz Beča koja je u vrijeme postavljanja kipa u Valpovu ( 1896.g.) radila na uređenju nove katedrale u Osijeku.

VRSTA ZBIRKE povijesna, dokumentarna, memorijalna
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 418
VRSTA GRAĐE dokumenti; novinski članci; proglasi; fotografije
TERITORIJ Valpovština; Slavonija; Hrvatska
VREMENSKO RAZDOBLJE 1941. – 1945.
MATERIJAL papir

Zbirka II svjetskog rata sadrži dokumente i proglase iz tog razdoblja.

VRSTA ZBIRKE povijesna, umjetnička
VODITELJ Mirjana Paušak
BROJ PREDMETA 2514
VRSTA GRAĐE fotografije
TERITORIJ Valpovo; Srednja Europa; Zapadna Europa; Grcka; Turska; Mala Azija
VREMENSKO RAZDOBLJE 2.pol.19 st.; poč. 20.st.; 19.st.; 20.st.
MATERIJAL papir; karton

Zbirka fotografija sadrži obiteljske fotografija vlastelinske obitelji, ali i drugih valpovačkih obitelji, zatim dvadesetak albuma sa oko 800 fotografija gradova i znamenitosti u Europi i na Bliskom istoku iz osamdesetih godina 19.st.

VRSTA ZBIRKE ambijentalna, arhivska, biografska, dokumentarna, povijesna, tehnička
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 3802
VRSTA GRAĐE uporabni predmeti; dokumenti; plakati
TERITORIJ Valpovo; Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE 19.st.; 20.st.
MATERIJAL drvo; papir; keramika

Građa Zbirke građanskog života opisuje i dokumentira razvoj i način života valpovačkog građanstva. Zbirka sadrži građu značajnih Valpovčana, obitelji, udruga, ustanova, razvoja sporta, školstva, zanatstva i građanskih društava.

Građa Zbirke građanskog života obuhvaća školstvo, građanske udruge, sport, vjerski život i uporabne predmete u domaćinstvu, ukrasne predmete u građanskim kućama, dopisnice i razglednice, poneku fotografiju i službene dokumente poput dopisa i osobnih dokumenata, ali i službenu dokumentaciju. U Zbirci se nalaze predmeti iz razdoblja prije 2. svjetskog rata, kao i one iz socijalizma. Devedeset posto njih papirna je građa, a preostalih desetak posto uporabni su predmeti u obrtništvu i kućanstvu.
Zbirka obuhvaća građanski život Valpova u približno stogodišnjem razdoblju, od kraja 19. st. do približno 80-ih godina 20. st. Posebnost je Zbirke što sadrži i predmete koji izlaze iz uporabe i čuvaju se za prikaz budućoj generaciji. Posebno je zanimljiv predmet Knjiga obrtnika s kraja 19. st. koja navodi čak 33 zanimanja od kojih su danas neka potpuno nepoznata, a neka izumrla. Vrijedan je inventar Ljekarne Desaty koju je vodila ta obitelj kroz 3 generacije. Uz predmete iz ljekarne tu je i privatna ostavština zadnje generacije obitelji koja je živjela u Valpovu sred.20.st. (prvi radioaparat koji je pripadao obitelji, počasna sablja jednoga pripadnika obitelji iz 1918.g., ali i mnogobrojni dopisi i dokumenti poslije 2.svjetskog rata). Zbirka sadrži i više stotina sakralnih sličica kao zasebnu cjelinu o vjerskome životu od kraja 19. st. do 80-ih godina 20. st.

VRSTA ZBIRKE kulturno-povijesna, numizmatička, primijenjena umjetnost, umjetnička
VODITELJ Mirjana Paušak
BROJ PREDMETA 94
VRSTA GRAĐE zlatni nakit; zlatnici; ukrasne kutije
TERITORIJ Valpovo; Zapadna Europa
VREMENSKO RAZDOBLJE 19. st.; početak 20.st
MATERIJAL zlato; metal; koža; karton

Nakit i zlatnici iz ostavštine Normann

Skip to content