Muzejske zbirke

VRSTA ZBIRKE arheološka, numizmatička
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 97
VRSTA GRAĐE arheološki nalazi
TERITORIJ Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE prapovijest; antika; srednji vijek
MATERIJAL keramika; metal; kamen; pisana građa

Zbirka sadrži kamene i brončane sjekire i alatke, utege, lule, pećnjake, antičke novce i posuđe, kosti ledenodobnih sisavaca, fragmente prapovijesne keramike. Izdvaja se mramorna rimska statua fine izrade datirana u 2.st. i rimska urna, pronađena u sekundarnoj upotrebi.

VRSTA ZBIRKE etnografska
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 1262
VRSTA GRAĐE odjeća; uporabni predmeti
TERITORIJ Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE 19. st.; 20. st.
MATERIJAL drvo; tekstil; keramika

Etnografska zbirka sadrži razne uporabne predmete iz seoskih domaćinstava, zatim narodne nošnje i razne alatke. Sve je vezano uz valpovački kraj.

VRSTA ZBIRKE prirodoslovna
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 112
VRSTA GRAĐE uzorci minerala; uzorci kamena; mineral; kamen; geološki uzorci; uzorci stijena; uzorci fosilnih ostataka; pješčenjaci; vapnenci; granit; škriljevci; željezna ruda; lignit; uzorci nafte; uzorci gline
TERITORIJ Slavonija

Geološko – mineraloška zbirka formirana je početkom 80-ih godina 20.st., a sadrži geološke uzorke tj, uzorke stijena i fosilnih ostataka. U zbirci se nalaze pješčenjaci, vapnenci, granit, škriljevci, željezna ruda i lignit, zatim uzorci nafte i gline. Najstariji uzorci su iz prekambrija (više vrsta škriljevaca, gnajsa i granita), a najmlađi uzorci su iz kenozoika i to kvartara i pleistocena (siliti, glina, les).

Obzirom da je prikupljena na prostoru Slavonije, zbirka prelazi okvirelokalnog značaja i interesantna je za cijelo područje Slavonije kao sveobuhvatna geološka zbirka slavonskog prostora.

Geološko – mineraloška zbirka Muzeja Valpovštine broji 119 kataloških jedinica. Zbirka je dar INA-e.
Sveobuhvatna je geološka zbirka slavonskog prostora.

VRSTA ZBIRKE povijesna, umjetnička, memorijalna, biografska
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 1325
VRSTA GRAĐE namještaj; fotografije; slike; knjige
TERITORIJ dvorac u Valpovu; Valpovo
VREMENSKO RAZDOBLJE 18. st. – 20. st.
MATERIJAL drvo; papir; tekstil

Kulturno-povijesna zbirka sastoji se od 1093 predmeta, namještaja, porculana, srebrnine, uporabnih predmeta, umjetnina, nekoliko fotografija. Više od devedeset posto su predmeti iz ostavštine Prandau-Normann.

VRSTA ZBIRKE skulptura, slikarstvo, umjetnička
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 28
VRSTA GRAĐE umjetničke slike; crteži; skulpture
TERITORIJ Hrvatska
VREMENSKO RAZDOBLJE 20. st.
MATERIJAL ulje; platno; tuš; papir, gips; glina

VRSTA ZBIRKE povijesna, memorijalna, biografska
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 1668
VRSTA GRAĐE dokumenti; knjige; oružje
TERITORIJ Valpovština; dvorac u Valpovu
VREMENSKO RAZDOBLJE 18. st. – 20. st.
MATERIJAL metal; drvo; papir; tkanina

Povijesna zbirka sastoji se od važnijih povijesnih dokumenata iz Valpovštine, oružja, zemljopisnih karata, a obuhvaća i predmete iz nekad memorijalne zbirke Đure Salaja.

VRSTA ZBIRKE povijesna, tehnička, memorijalna
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 216
VRSTA GRAĐE vatrogasne alatke; odjeća; slike; fotografije; dokumenti
TERITORIJ Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE 19. st.; 20. st.
MATERIJAL metal; drvo; tekstil; papir

Zbirka sadrži dokumente i fotografije Vatrogasnog društva Valpovo od njegovog osnivanja 1887.godine do novijih dana. Sadrži i razne pozivnice za zabave,programe vatrogasnih priredbi,vatrogasne pjesme i igrokaze te urešene kacige,vatrogasne zastave i nešto starog vatrogasnog pribora. Posebno su značajni predmeti koji povezuju Vatrogasno društvo s obitelji grofa Normanna koji je bio pokrovitelj društva, a grofica kuma zastave. Zanimljiv je i kip sv.Florijana.Izradila ga je dvorska firma E.Hauser iz Beča koja je u vrijeme postavljanja kipa u Valpovu ( 1896.g.) radila na uređenju nove katedrale u Osijeku.

VRSTA ZBIRKE povijesna, dokumentarna, memorijalna
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 444
VRSTA GRAĐE dokumenti; novinski članci; proglasi; fotografije
TERITORIJ Valpovština; Slavonija; Hrvatska
VREMENSKO RAZDOBLJE 1941. – 1945.
MATERIJAL papir

Zbirka II svjetskog rata sadrži dokumente i proglase iz tog razdoblja.

VRSTA ZBIRKE povijesna, umjetnička
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 2535
VRSTA GRAĐE fotografije
TERITORIJ Valpovo; Srednja Europa; Zapadna Europa; Grcka; Turska; Mala Azija
VREMENSKO RAZDOBLJE 2.pol.19 st.; poč. 20.st.; 19.st.; 20.st.
MATERIJAL papir; karton

Zbirka fotografija sadrži obiteljske fotografija vlastelinske obitelji, ali i drugih valpovačkih obitelji, zatim dvadesetak albuma sa oko 800 fotografija gradova i znamenitosti u Europi i na Bliskom istoku iz osamdesetih godina 19.st.

VRSTA ZBIRKE ambijentalna, arhivska, biografska, dokumentarna, povijesna, tehnička
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 4006
VRSTA GRAĐE uporabni predmeti; dokumenti; plakati
TERITORIJ Valpovo; Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE 19.st.; 20.st.
MATERIJAL drvo; papir; keramikaGrađa Zbirke građanskog života opisuje i dokumentira razvoj i način života valpovačkog građanstva. Zbirka sadrži građu značajnih Valpovčana, obitelji, udruga, ustanova, razvoja sporta, školstva, zanatstva i građanskih društava.

Građa Zbirke građanskog života obuhvaća školstvo, građanske udruge, sport, vjerski život i uporabne predmete u domaćinstvu, ukrasne predmete u građanskim kućama, dopisnice i razglednice, poneku fotografiju i službene dokumente poput dopisa i osobnih dokumenata, ali i službenu dokumentaciju. U Zbirci se nalaze predmeti iz razdoblja prije 2. svjetskog rata, kao i one iz socijalizma. Devedeset posto njih papirna je građa, a preostalih desetak posto uporabni su predmeti u obrtništvu i kućanstvu.
Zbirka obuhvaća građanski život Valpova u približno stogodišnjem razdoblju, od kraja 19. st. do približno 80-ih godina 20. st. Posebnost je Zbirke što sadrži i predmete koji izlaze iz uporabe i čuvaju se za prikaz budućoj generaciji. Posebno je zanimljiv predmet Knjiga obrtnika s kraja 19. st. koja navodi čak 33 zanimanja od kojih su danas neka potpuno nepoznata, a neka izumrla. Vrijedan je inventar Ljekarne Desaty koju je vodila ta obitelj kroz 3 generacije. Uz predmete iz ljekarne tu je i privatna ostavština zadnje generacije obitelji koja je živjela u Valpovu sred.20.st. (prvi radioaparat koji je pripadao obitelji, počasna sablja jednoga pripadnika obitelji iz 1918.g., ali i mnogobrojni dopisi i dokumenti poslije 2.svjetskog rata). Zbirka sadrži i više stotina sakralnih sličica kao zasebnu cjelinu o vjerskome životu od kraja 19. st. do 80-ih godina 20. st.

VRSTA ZBIRKE kulturno-povijesna, numizmatička, primijenjena umjetnost, umjetnička
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 94
VRSTA GRAĐE zlatni nakit; zlatnici; ukrasne kutije
TERITORIJ Valpovo; Zapadna Europa
VREMENSKO RAZDOBLJE 19. st.; početak 20.st
MATERIJAL zlato; metal; koža; karton

Nakit i zlatnici iz ostavštine Normann

VRSTA ZBIRKE memorijalna, povijesna, prirodoslovna
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 160
VRSTA GRAĐE preparirane životinje, lovački trofej, lovačka puška, natpis s lovišta, lovačka iskaznica, ostavština plemićke obitelji Prandau – Normann, lovački trofeji iz Slovenije obitelji Desathy
TERITORIJ Valpovo, prostor prvotnog Valpovačkog vlastelinstva
VREMENSKO RAZDOBLJE 19. i 20. stoljeće
MATERIJAL kost, koža, drvo, željezo, papir

Lovačka zbirka obuhvaća lovačke trofeje valpovačkih baruna Prandau i grofova Normann. Valpovačko vlastelinstvo imalo je velike površine pod šumama. Zbirka obuhvaća rogovlje, dvije glave prepariranih divljih svinja, lovačku pušku, natpis s lovišta, lovačku iskaznicu grofa Normanna te pretisak fotografije lovačke kuće u Normancima. U zbirku su dodani lovački trofeji iz Slovenije obitelji Desathy (ljekarnička obitelj iz Valpova) donirani 2018. godine.

VRSTA ZBIRKE industrijska
VODITELJ Stjepan Vidaković
BROJ PREDMETA 300
VRSTA GRAĐE tekstil, memorabilije, diplome, priznanja, promotivni letci, dokumenti
TERITORIJ Valpovo, Valpovština
VREMENSKO RAZDOBLJE 1946. do danas
MATERIJAL plastika, metal, papir, drvo, tekstil

Zbirka je lokalnog karaktera. Sadrži predmete iz povijesti PPK „Đuro Salaj“ Valpovo, kasnijeg PPK „Valpovo“. Dio predmeta nastali su kao memorabilije namijenjene zaslužnim djelatnicima, dio predmeta korišten je u masovnoj proizvodnji (pakovanja, deklaracije, reklame,…) dok dio predmeta čini asortiman koji je kombinat stavljao na tržite kao i svakodnevni uporabni predmeti namijenjeni zaposlenicima (majice, kape,…). Zbirka za sada ima 178 predmeta. Predmeti su u najvećoj mjeri načinjeni od metala ili plastike dok manji broj čini tekstil (majice, kape,…).

Skip to content