Izjava o pristupačnosti

Ustanove za kulturne djelatnosti A.E.MIROLJUB Valpovo  nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na na internetske stranice na mrežnom mjestu https://ustanova.valpovo.hr

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice nisu u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom. Neusklađenosti su navedene su u nastavku.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 • nepostojanje opcije za kontrolu kontrasta,
 • nepostojanje opcije za jednostavnu promjenu veličine slova, bez gubitka okolnog teksta,
 • ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom,
 • nepostojanje opcije za promjenu veličine kursora,
 • nepostojanje opcije za promjenu boje pozadine,
 • nepostojanje opcije za isticanje i podcrtavanje poveznica,
 • nepostojanje opcije za isključivanje animacija,
 • nepostojanje opcije za navigaciju putem tipkovnice,
 • dio slika i datoteka nema tekstualni opis (ALT tekst),
 • dio poveznica je u slikovnom formatu bez ALT teksta,
 • u nekoliko instanci, tekst je prikazan u obliku slike,
 • pojedine .PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru ili kartici internet preglednika,
 • pojedine .PDF datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
 • nije osigurana pristupačnost osobama s nemogućnošću raspoznavanja boja,
 • pojedini kontakt obrasci nemaju odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana,
 • web stranica ima određeni broj suvišnih poveznica (redundant links), što za korisnike tipkovnice i čitača zaslona rezultira dodatnom navigacijom i ponavljanjem,
 • dio poveznica prikazan je s tekstom „Pročitaj više“,
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi,
 • video materijali nemaju prikladne titlove, opise ili/i prijepise

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21.9.2020. godine na temelju Predloška izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištene su sljedeće metode:

 • automatizirana provjera pristupačnosti pomoću alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool,
 • vanjska procjena.

Ustanova za kulturne djelatnosti A.E.MIROLJUB Valpovo  obvezuje se ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu do 30. lipnja 2021  .

Izjava je zadnji put preispitana 21.9.2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko na internetskim stranicama Ustanove za kulturne djelatnosti A.E.MIROLJUB   uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, možete nas o tome obavijestiti kontaktiranjem Službenika za informiranje  Ustanove za kulturne djelatnosti A.E.MIROLJUB    direktno putem e-mail adrese : stjepan.vidakovic7@gmail.com .Pri tome navedite sljedeće podatke:

 • vaše ime i e-mail adresu,
 • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti,
 • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.

Ili  pisanim putem na adresu: 

USTANOVA  ZA KULTURNE DJELATNOSTI A.E.MIROLJUB

DVORAC PRANDAU-NORMAN 1

31550 Valpovo

Ustanova za kulturne djelatnosti A.E.MIROLJUB  će na vašu obavijest odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti. 

Postupak praćenja provedbe propisa

U slučaju  nezadovoljavajućeg  odgovora Ustanove za kulturne djelatnosti A.E.MIROLJUB  na vašu obavijest o uočenim nesukladnostima ili na vaš zahtjev za dobivanjem informacija u pristupačnom obliku, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Skip to content