IZ OSTAVŠTINE VALPOVAČKIH VLASTELINA
9. srpnja, 2020
Među predmetima koji se nalaze u Muzeju Valpovštine iz ostavštine valpovačkih vlastelina nalaze se i grafike iz razdoblja Velikog bečkog rata koji je trajao od 1683. do 1699. godine. U tom su ratu zajedničkim naporima Habsburške Monarhije, Poljsko-Litavske Unije, Mletačke Republike i Papinske Države na bojištu koje se protezalo od Jadranskog do Crnog mora te od Beča do Peloponeskog poluotoka, Osmanskom Carstvu nanijeti veliki porazi koji će u konačnici rezultirati njihovim potiskivanjem iz Srednje te dijelova Jugoistočne i Istočne Europe kojima su do tada vladali. Za naš prostor, a time i za valpovačke vlasteline, najvažnije su bile vojne operacije na prostoru južne Ugarske i Slavonije kojima je rukovodio zapovjednik habsburške vojske Karlo Lotarinški nakon osvajanja Budimske utvrde 1686. godine. Najvažnija bitka koja je uslijedila bila je ona kod Nagyharsányja 12. kolovoza 1687. godine u kojoj je osmanlijska vojska doživjela težak poraz i kojom su si kršćanske snage otvorile prostor za osvajanje Slavonije i Srijema. Zbog važnosti koji je ta bitka imala za daljnji tijek rata kao i blizine Mohačkog polja na kojemu je 1526. godine uslijed vojnog poraza od Osmanlija nastupio kraj srednjovjekovnog Ugarskog kraljevstva, ova je bitka nazvana Drugom mohačkom bitkom. Grafiku bitke izradio je Johanna Sbilla Küsel prema Sébastien Le Clercu, a tiskana je 1704. godine. U središtu grafike nalazi se prikaz bitke kod Nagyharsányja dok su uokolo poslagane kartuše s prikazima gradova i utvrda koja su kao rezultat ove bitke osvojile kršćanske snage. Tako se među četrnaest kartuša nalaze i one Osijeka, Iloka, Kostajnice te za nas najzanimljivija, treća s lijeva, Valpova. No kao što je to bio česti slučaj s grafikama iz tog razdoblja, prikaz Valpova je i na ovom radu imaginaran i rezultat je umjetnikove mašte tako da ne odgovara stvarnom izgledu Valpova u ono vrijeme. Od ostalih grafika koje prikazuju pojedinačne scene bitaka ističu se grafike: Johann Ambrosius Siebmacher, Oslobođenje Petrijenje, Givoanni Giacommo de Rossi prema Giacomo Cantelli da Vignoliju, Oslobođenje Virovitice, grafika nepoznatog autora, Paljenje osječkog mosta i grafika Michael Wening prema Ludwig Nikolaus D´Hallartu, Plan logora bavarskih trupa kod Osijeka.
Skip to content